Zařizujeme kompletni servis a prodej čerpadel Putzmeister Solid Pumps pro Českou 

a Slovenskou Republiku

Čerpadla Putzmeister Solid Pumps (PSP) jsou zažízení navržena pro transport těžko dopravitelných materiálů. Jedná se zejména o takzvané "tuhé látky" jako například  kaly, dehet, uhlí , pasty, speciální odpady, prach a uhlí v těžařských zařízení, zemina a jiné. 

Putzmeister v současnosti nabízí několik týpů průmyslových čepadel, které si můžete prohlédnout  zde , na oficiálních stránkách výrobce.

https://www.pmsolid.com

Dopravované materiály

Předni výhody čerpadel Putzmeister 

1.     Uzavřený systém  -čistá doprava bez zápachu, bez úniku škodlivých látek do ovzduší

2.     Vysoká provozní spolehlivost, jen málo opotřebitelných dílů.

3.    Dopravní potrubí lze snadno instalovat na podlaze, stropu atd. s minimální nutností prostoru