____________________________________________________________________________

Čistička odpadních vod Praha

Jedna ze závěrečných fází technologie čištění odpadních vod slouží k separaci pevné fáze z přiváděné suspenze. Po separaci pokračuje čištěná kapalina k dalším závěrečným úpravám a zahuštěný kal je dále dopravován  pístovými čerpadly Putzmeister do zásobníků a kontejnerů.

Kal je distribuován do 8mi konteinerů číslicově řízeným ramenem, které je použité pro průmyslové učely jako první a zatím jediné na světě. 

 

____________________________________________________________________________

US Steel Košice

Doprava dehtu vzniklého při výrobě koksu
 

Při výrobě koksu vzniká jako vedlejší produkt velmi karcinogenní dehet.Dříve byl dopravován manuelně v dvoukolých vozících (japonka) obsluhou, která byla s tímto materiálem v těsném kontaktu.Pumy zajišťují dopravu potrubím bez kontaktu nebezpečného materiálu s obsluhou.